Dostwa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Geotermii Poddębice Sp. z o.o.

Budowa zbiornika Nr 2 do schładzania wód termalnych, wykonanie urzadzeń do zrzutu scłodzonej wody do rzeki Ner, przebudowa wylotudo rzek Ner w km 52+905 na działce 4/3 w obr. eod. Poddbice w Poddbicach ul.Mickiewicza 17a

Dostawa i uruchomienie agregatu pompowego do wydobycia wody termalnej z odwiertu Poddębice GT-2.

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Geotermii Poddębice Sp. z o.o.

Dostawa i uruchomienie agregatu pompowego do wydobycia wody termalnej z odwiertu Poddębice GT-2.

Dostawa i uruchomienie agregatu pompowego do wydobycia wody termalnej z odwiertu Poddębice GT-2.


Dostawa i uruchomienie agregatu pompowego do wydobycia wody termalnej z odwiertu Poddębice GT-2.


Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa infrastruktury publicznej wykorzystującej energię geotermalną z odwiertu Poddębice GT-2 do ogrzewania budynków.


Budowa infrastruktury publicznej wykorzystującej energię geotermalną z odwiertu Poddębice GT-2 do ogrzewania budynków


Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego


Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego


Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego


Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego


Poddębice: Budowa wodociągu wody termalnej z odwiertu Poddębice GT-2 do ul. Wodnej w Poddębicach


 

Poddębice: Budowa wodociagu wody termalnej DN 110 z rur PE SDR 17 z odwiertu Poddębice GT-2 do ulicy Wodnej w Poddębicach

 
mouseover