Działalność

Geologia i górnictwo

Prowadzimy wydobycie wody termalnej otworem wiertniczym Poddębice GT-2 z głębokości 2101 m. Woda hipertermalna o temperaturze 72°C w złożu, o mineralizacji ogólnej poniżej 0,5 g/l. Jesteśmy zakładem górniczym od 2012 r. Wydajność otworowa: do 100 m3/h (samowypływ), od 100 do 252 m3/h (pompowanie).

Ciepłownictwo

Dzięki wysokiej temperaturze wody termalnej produkujemy i dystrybuujemy ciepło do odbiorców instytucjonalnych i indywidualnych na terenie miasta Poddębice. Jest to ciepło zeroemisyjne. Moc cieplna zamówiona 6,8 MW.

Baseny i rekreacja

W latach 2011-2018 udostępniliśmy mieszkańcom i turystom sezonowy kompleks trzech basenów termalnych zapewniając kąpiel i rekreacje w doskonałej jakości wody wśród zieleni. W sezonie odwiedzało nas około 50 000 osób. Wkrótce podamy naszą wodę do zrewitalizowanego kompleksu basenów Termy Poddębice, który będzie obiektem całorocznym z siedmioma nieckami basenowymi i licznymi atrakcjami wodnymi.

Jak dojechać

Kontakt

Geotermia Poddębice Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 17A
99-200 Poddębice

Telefon alarmowy czynny całą dobę:
516 820 939

Biuro spółki:
505 023 678

Adres e-mail:
geotermiapoddebice@wp.pl