O spółce

Spółka pod firmą Geotermia Poddębice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została powołana przez Radę Miejską w Poddębicach w dniu 20 grudnia 2000 r.

Spółka jest wpisana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze przedsiębiorców pod numerem 0000146246.

Kapitał Spółki wynosi 7.140.285,00 zł. Udziały w całości obejmuje Gmina Poddębice. Od 05 lipca 2012 r. Geotermia Poddębice Sp. z o.o. decyzją Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach jest Zakładem Górniczym – Poddębice.

Organy spółki

Zgromadzenie Wspólników:
Piotr Sęczkowski – Burmistrz Poddębic

Rada Nadzorcza:
Magdalena Guzicka-Pałągiewicz – Przewodniczący
Jadwiga Chudzik – Członek
Henryk Wodziak – Członek

Zarząd
Anna Karska – Prezes Zarządu
Andrzej Peraj – Wiceprezes Zarządu

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działań usługowych, inwestycyjnych i produkcyjnych związanych z wykorzystaniem wód termalnych.