Media o nas

Stan rozwoju geotermii w Polsce

W związku z zakończeniem realizacji przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) zadania pt. „Ocena potencjału energetycznego i surowcowego wód termalnych i leczniczych termalnych w wybranych obszarach zurbanizowanych wraz z analizą geośrodowiskowych oraz ekonomicznych uwarunkowań ich zagospodarowania” – wśród grona ekspertów Prezes Zarządu Geotermii Poddębice Sp. z o.o. Więcej…