Stan rozwoju geotermii w Polsce

W związku z zakończeniem realizacji przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) zadania pt. „Ocena potencjału energetycznego i surowcowego wód termalnych i leczniczych termalnych w wybranych obszarach zurbanizowanych wraz z analizą geośrodowiskowych oraz ekonomicznych uwarunkowań ich zagospodarowania” – wśród grona ekspertów Prezes Zarządu Geotermii Poddębice Sp. z o.o.

Więcej na stronie: https://www.pgi.gov.pl/wody-mineralne/wm-aktualnosci/12536-posluchaj-ekspertow-stan-rozwoju-geotermii-w-polsce.html