Media o nas

W związku z zakończeniem realizacji przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) zadania pt. „Ocena potencjału energetycznego i surowcowego wód termalnych i leczniczych termalnych w wybranych obszarach zurbanizowanych wraz z analizą geośrodowiskowych oraz ekonomicznych uwarunkowań ich zagospodarowania”- spośród grona ekspertów wypowiedź Prezes Zarządu Geotermii Poddębice.

Więcej na stronie:

https://www.pgi.gov.pl/wody-mineralne/wm-aktualnosci/12536-posluchaj-ekspertow-stan-rozwoju-geotermii-w-polsce.html