Informacja w sprawie wdrożenia postanowień ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967) – Geotermia Poddębice Sp. z o.o. będąca wytwórcą ciepła informuje, iż w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. dla odbiorców ciepła zasilanych ze źródła ciepła przy ul. Mickiewicza 17A- grupy taryfowej W – nie stosuje średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, w rozliczeniach z odbiorcami, z uwagi na fakt, iż średnia cena wytwarzania ciepła z eksploatowanych źródeł ciepła jest niższa od średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą określonej przywołaną ustawą.

Jednocześnie informujemy, że w przyszłości, w przypadku ustalenia, zatwierdzenia i wprowadzenia do rozliczeń nowych cen ciepła w drodze zmiany taryfy lub ustalenia nowej taryfy – dokonana zostanie ponowna weryfikacja i ewentualne ogłoszenie stosowanych cen ciepła z rekompensatą z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej przedsiębiorstwa.