Barbórka 2016

W piątek 2 grudnia b.r. już po raz kolejny w Poddębicach obchodzone było swięto górników nazywane powszechnie „Barbórka”. Uroczystości, zorganizowane przez Geotermie Poddębice – Zakład Górniczy wydobywający kopalinę w postaci wody termalnej, odbyły sięe w zrewitalizowanym późnorenesansowym pałacu Grudzińskich w Poddębicach.

Na zaproszenie Zarządu Geotermii Poddębice przybyli m.in.: Wiesław Łukomski – Z-ca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi, Jakub Gajewski – Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Piotr Sęczkowski – Burmistrz Poddębic, Paweł Gogulski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Poddębicach, Ryszard Rytter – Starosta Poddębicki oraz kierownictwo miejskich instytucji i odbiorców ciepła.

Po powitaniu gości, Anna Karska – Prezes Zarządu przedstawiła prezentacje, w której pokazane zostały historyczne fotografie z wykonywania odwiertu Poddębice GT-2 i eksploatacji, oraz sposoby wykorzystania energii i wody geotermalnej w Poddębicach. Andrzej Peraj – Wiceprezes Zarządu przybliżył w odrębnej prezentacji strukturę zaopatrzenia miasta w geotermalne ciepło oraz plany inwestycyjne spółki.

Kolejnym punktem spotkania było nadanie przez Prezesa Zarządu trzem pracownikom Zakładu Górniczego Poddębice stopni górniczych: technika górniczego I stopnia otrzymał Andrzej Peraj,  technika górniczego III stopnia otrzymali: Krzysztof Witula oraz Jacek Lazarek.

Nąstepnie wszyscy goście mieli możliwość zwiedzić zrewitalizowany obiekt, w którym mieści się Poddębicki Dom Kultury oraz Dom Pracy Twórczej (również ogrzewany geotermią). 

Ostatnim punktem uroczystości był barbórkowy obiad w podziemiach poddębickiego pałacu, w trakcie którego Wiesław Debek – kierownik ruchu górniczego oraz Bogdan Owczarek – geolog górniczy, przedstawili elementy munduru górniczego oraz postać św. Barbary. Spotkanie odbyło się w pięknych wnętrzach i w milej przyjaznej atmosferze.