Energia geotermalna ma potencjał dla ekologicznego ciepłownictwa w Polsce – Projekt EOG

Dla optymalnego rozwoju tego ważnego sektora niezbędna jest współpraca i korzystanie z doświadczeń światowych liderów w tym zakresie. Tym celom służy trwający od lipca b.r. międzynarodowy projekt pt. „Energia geotermalna: podstawa niskoemisyjnego ciepłownictwa, poprawy warunków życia i zrównoważonego rozwoju – wstępne studia dla wybranych obszarów w Polsce”.

Jest on realizowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 2009-2014 przez zespoły wiodących specjalistów polskich z zakresu geotermii – z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energia PAN (lidera), Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, Politechniki Wrocławskiej i zagranicznych – z Krajowej Agencji Energii w Islandii oraz Christian Michelsen Research AS w Norwegii, a także z Europejskiej Rady Energii Geotermalnej. W Projekcie uczestniczą też przedstawiciele Lądka Zdroju, Konstantynowa Łódzkiego, Poddębic, Sochaczewa – miast, dla których opracowane będą ww. studia możliwości wykorzystania geotermii w lokalnym ciepłownictwie, a także propozycje projektów pilotowych. Wśród współpracujących podmiotów są m.in. Uzdrowisko Lądek-Długopole SA, Geotermia Poddębice Sp. z o.o., a także eksperci.

Projekt został zainicjowany przez Ministerstwo Środowiska, a szczególnie przez Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Kraju i Głównego Geologa Kraju – Pana prof. dr. hab. Mariusza Oriona Jedryska. Przedsięwzięcie przyczyni się do rozwoju geo-ciepłownictwa w Polsce, wzmacniając podejmowane przez rzad RP inicjatywy w tym zakresie. Operatorami Programu PL04, w ramach którego Projekt jest realizowany, są Ministerstwo Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wymienione dwa kraje Darczyńców EOG przodują na świecie w zagospodarowaniu ciepła Ziemi: Islandia dzięki wodom i parom geotermalnym, a Norwegia dzięki pompom ciepła. W Polsce natomiast ciepłownictwo geotermalne (pomimo odpowiedniego potencjału w wielu rejonach) jest nadal na wstępnym etapie rozwoju, stad tez współpraca ze specjalistami z podanych krajów jest dla nas bardzo ważna.

W ramach Projektu zaplanowano wizyty studyjne w Polsce, Norwegii i Islandii, konferencje, działania promocyjne, a także m.in. opracowanie wszechstronnego Raportu dotyczącego m.in. wymienionych studiów możliwości, jak również propozycji rozwiązań, których wprowadzenie powinno sprzyjać trwałemu rozwojowi ciepłownictwa geotermalnego zarówno w wybranych miejscowościach, jak i w całej Polsce.
Trzeba podkreślić, że jest to drugi projekt dotyczący ciepłownictwa geotermalnego w Polsce (bazującego na głębszych otworach) dofinansowany przez Mechanizm EOG. Był on poprzedzony mniejszym projektem zakończonym w czerwcu tego roku, który skupiał się na wybranych zagadnieniach dla Poddębic. Komplementarnie realizowany jest Projekt EOG „Geotermal4PL” skupiający się ciepłownictwie opartym na tzw. „płytkiej geotermii”.

Projekt otwiera drogę dla długo oczekiwanej współpracy Polski, Islandii i Norwegii w zakresie energii geotermalnej w ramach mechanizmów finansowych EOG i Funduszy Norweskich w nadchodzących latach, będąc wyjątkową szansą wspólnych projektów i poczynienia istotnego postępu w geotermii w Polsce.

Osoba do kontaktu: Beata Kępinska
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energia PAN
Telefon: +48 18 20 73 218
www.eeagrants.agh.edu.pl
www.min-pan.krakow.pl