Ciepłownictwo geotermalne w mieście z dodatkowym zabezpieczeniem

W celu podniesienia niezawodności dostaw ciepła do ogrzewania oraz podgrzewania ciepłej wody w obiektach przyłączonych do sieci ciepłowniczej w mieście, Zarząd Geotermii Poddębice podjął decyzję o modernizacji awaryjnego systemu zasilania w energię elektryczną.  Stare wojskowe agregaty nie nadawały się już do użytku, ponieważ nowe pompy obiegowe i cyrkulacyjne sterowane są elektronicznie i potrzebują „odpowiedniego prądu”. Dzięki zakupowi agregatu prądotwórczego na przyczepie o mocy 80 kW,  zasilanego silnikiem diesla, wyposażonego w układ stabilizacji napięcia można szybko reagować na zanik napięcia niezależnie w której części miasta on wystąpi. Koszt fabrycznie nowego agregatu wyniósł 71 500,00 zł netto.

Ponadto poddano modernizacji 5 przyłączy awaryjnego zasilania w kotłowniach szczytowo-rezerwowych: Krasickiego 15, Cicha 4 i Zielona 14 oraz grupowe węzły cieplne Krasickiego 1A i Krasickiego 9. W budynkach kotłowni oprócz kotłów, które mogą być uruchomione w razie potrzeby, przez cały rok pracują pompy i systemy regulacji nośnika ciepła, dlatego tak ważne jest dodatkowe źródło zasilania. To zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej, uzgodnienia z operatorem sieci elektroenergetycznej, wykonanie oraz szkolenie pracowników Geotermii. Koszt. 47 000,00 zł netto.

 – Zdarza się, że dochodzi do przerw w dostawie prądu na skutek awarii lub planowych wyłączeń na czas konserwacji sieci elektroenergetycznych. Zgodnie z udzieloną koncesją przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki musimy być na nie gotowi. Ostatnia taka sytuacja miała miejsce w listopadzie b.r., gdy na kilka godzin wyłączona została stacja transformatorowa przy ul. Cichej ale mimo to mieszkańcy nie odczuli braku ciepła w kaloryferach i kranach – informuje Andrzej Peraj Wiceprezes Zarządu.