Geotermia Poddębice miała swój udział w rewitalizacji kompleksu basenowego

W związku z rewitalizacją kompleksu basenów termalnych w Poddębicach konieczne było wykonanie nowego przyłącza gorącej wody termalnej, która wypełniać będzie niecki basenowe, ale również zawarte w niej ciepło wykorzystane będzie do podgrzewania basenów oraz całego kompleksu CWR i ISON Termy Poddębice. W celu podania gorącej wody termalnej o jak najwyższej jakości  Geotermia Poddębice zastosowała preizolowane, tworzywowe rury polipropylenowe firmy Aquatherm, które charakteryzują się dużą wytrzymałością, niskimi oporami przepływu oraz co najważniejsze są odporne na korozję w porównaniu do rurociągów stalowych – przedstawia Andrzej Peraj Wiceprezes Zarządu.  

Przyłącze gorącej wody termalnej o długości 270 mb, składające się z dwóch rur 250/400 PP/PE + 250 PP Aquatherm zostało doprowadzone do granicy kompleksu CWR Termy Poddębice, po drodze wykonano odejścia rurociągów pod przyszłe przyłącza do terenów inwestycyjnych wokół Term.

Ponadto dodatkowo wykonano przyłącze schłodzonej i uzdatnionej wody termalnej oraz  odcinek przepustu pod sieć światłowodową, dzięki którym po wybudowaniu przez Geotermię Stacji Schładzania i Uzdatniania Wody Termalnej, można będzie podać zimną uzdatnioną wodę do celów sanitarnych oraz podlewania terenów zielonych, oszczędzając tym samym wodę wodociągową. Natomiast do wykonanego przepustu można będzie zainstalować światłowód, który pozwoli na bieżąco monitorować i regulować przepływy wody termalnej oraz przesyłać inne dane, potrzebne do prawidłowej współpracy pomiędzy źródłem geotermalnym a kompleksem basenowym.

Łączny koszt zrealizowanego zadania wraz z dokumentacją projektową oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego wyniósł 868 648,78 zł netto – informuje Anna Karska Prezes Zarządu.