Przetargi

Budowa infrastruktury publicznej wykorzystującej energię geotermalną z odwiertu Poddębice GT-2 do ogrzewania budynków

Numer ogłoszenia: 147986 – 2012; Data zamieszczenia: 09.05.2012. Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: GEOTERMIA Poddębice Sp. z o.o. , ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice, woj. łódzkie, tel. 0-43 678 83 69, faks 0-43 678…