Przetargi

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na 2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu – Usługi. SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego: Geotermia Poddębice Sp. z o.o. 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 731426010 1.5) Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 17A 1.5.2.) Miejscowość: Poddębice 1.5.3.) Kod pocztowy: 99-200 1.5.4.) Województwo: łódzkie…