Przetargi

Usługa sprzątania i utrzymania czystości w obiekcie Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji Termy Poddębice przy ul. Mickiewicza 19

Ogłoszenie o zamówieniuUsługiUsługa sprzątania i utrzymania czystości w obiekcie Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji Termy Poddębice przy ul. Mickiewicza 19. SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego: Geotermia Poddębice Sp. z o.o. 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 731426010 1.5) Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 17A…

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do działki nr 4/11 ob. 6 w Poddębicach i punktem pomiarowym

Ogłoszenie o zamówieniuRoboty budowlaneBudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do działki nr 4/11 ob. 6 w Poddębicach i punktem pomiarowym SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego: Geotermia Poddębice Sp. z o.o. 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 731426010 1.5) Adres…

Wykonanie usługi polegającej na uruchomieniu technologii basenowej w obiekcie Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji w Poddębicach przy ul. Mickiewicza 19

Ogłoszenie o zamówieniuUsługiWykonanie usługi polegającej na uruchomieniu technologii basenowej w obiekcie Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji w Poddębicach przy ul. Mickiewicza 19 SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego: Geotermia Poddębice Sp. z o.o. 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 731426010 1.5) Adres zamawiającego 1.5.1.)…

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na 2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu – Usługi. SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego: Geotermia Poddębice Sp. z o.o. 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 731426010 1.5) Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 17A 1.5.2.) Miejscowość: Poddębice 1.5.3.) Kod pocztowy: 99-200 1.5.4.) Województwo: łódzkie…