Dostawa i odbiór energii elektrycznej dla Geotermii Poddębice na okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.