Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni rezerwowo-szczytowych przy ulicach: Krasickiego 15, Zielonej 14 i Mickiewicza 16 w Poddębicach na okres 12 miesięcy.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c1164eca-8e95-11ee-b55a-a22b2d7f700e