Budowa osiedlowej sieci i przyłączy ciepłowniczych do obiektów przy ulicy Łódzkiej 33a i Zielonej 2 oraz przyłącza wraz z węzłem ciepłowniczym do obiektu przy ulicy Polnej 34 w Poddębicach