Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Geotermii Poddębice na okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.