Zaproszenie do szacowania wartości zamówienia dotyczącego czyszczenia przed uruchomieniem wybudowanych basenów na obiekcie CWR