Zaproszenie do szacowania wartości zamówienia dotyczącego uruchomienia wybudowanych basenów na obiekcie CWR