Zaproszenie do szacowania wartości zamówienia dotyczącego dostawy materiałów do uruchomienia i eksploatacji technologii basenowej w obiekcie CWR w Poddębicach przy ul. Mickiewicza 19 na 2022 r.