Aktualności

Barbórka 2016

W piątek 2 grudnia b.r. już po raz kolejny w Poddębicach obchodzone było swięto górników nazywane powszechnie „Barbórka”. Uroczystości, zorganizowane przez Geotermie Poddębice – Zakład Górniczy wydobywający kopalinę w postaci wody termalnej, odbyły sięe w zrewitalizowanym późnorenesansowym pałacu Grudzińskich w Poddębicach.