Aktualności

Geotermia Poddębice miała swój udział w rewitalizacji kompleksu basenowego

W związku z rewitalizacją kompleksu basenów termalnych w Poddębicach konieczne było wykonanie nowego przyłącza gorącej wody termalnej, która wypełniać będzie niecki basenowe, ale również zawarte w niej ciepło wykorzystane będzie do podgrzewania basenów oraz całego kompleksu CWR i ISON Termy Poddębice. W celu podania gorącej wody termalnej o jak najwyższej…

Ciepłownictwo geotermalne w mieście z dodatkowym zabezpieczeniem

W celu podniesienia niezawodności dostaw ciepła do ogrzewania oraz podgrzewania ciepłej wody w obiektach przyłączonych do sieci ciepłowniczej w mieście, Zarząd Geotermii Poddębice podjął decyzję o modernizacji awaryjnego systemu zasilania w energię elektryczną.  Stare wojskowe agregaty nie nadawały się już do użytku, ponieważ nowe pompy obiegowe i cyrkulacyjne sterowane są…

Energia geotermalna ma potencjał dla ekologicznego ciepłownictwa w Polsce – Projekt EOG

Dla optymalnego rozwoju tego ważnego sektora niezbędna jest współpraca i korzystanie z doświadczeń światowych liderów w tym zakresie. Tym celom służy trwający od lipca b.r. międzynarodowy projekt pt. "Energia geotermalna: podstawa niskoemisyjnego ciepłownictwa, poprawy warunków życia i zrównoważonego rozwoju - wstępne studia dla wybranych obszarów w Polsce".

Barbórka 2016

W piątek 2 grudnia b.r. już po raz kolejny w Poddębicach obchodzone było swięto górników nazywane powszechnie „Barbórka”. Uroczystości, zorganizowane przez Geotermie Poddębice – Zakład Górniczy wydobywający kopalinę w postaci wody termalnej, odbyły sięe w zrewitalizowanym późnorenesansowym pałacu Grudzińskich w Poddębicach.